Prva starostna skupina (11 mesecev – 3 let)

Splošni cilji: Vzgoja predšolskega otroka je uspešna takrat, ko starši in vrtec dobro sodelujemo, si pomagamo in sledimo istemu cilju – otroka naučiti samostojnosti pri prehranjevanju, oblačenju in higieni, odgovornosti, sprejemanja pravil in pozitivnih vrednot, ki veljajo v družbi. 

V Francoskem vrtcu v Ljubljani spodbujamo otrokovo raziskovanje najbližje okolice in njegov osebni izraz prek igre, plesa, glasbe in likovnih dejavnosti. 

Program v prvi starostni skupini: 

  • Pedagoške aktivnosti: 8.00-9.30
  • Dopoldanska malica: 9.30-10.00
  • Pedagoške aktivnosti: 10.00-11.30
  • Kosilo 11.30-12.00 
  • Nega in počitek 12.00-14.30 
  • Popoldanska malica: 14.30-14.45 
  • Po 15.00 – organizirane dejavnosti v okviru vrtca (gibanje na prostem, likovne aktivnosti, glasbene urice, ples, prosta igra, združevanje skupin)

Program poteka v francoščini, integrirane so tudi ure angleščine. Otroke vpisujemo tekom celega leta in brez predznanja francoščine. Naš vrtec obiskujejo otroci iz slovenskih, francoskih in dvojezičnih družin ter otroci tujcev, ki so začasno nastanjeni v Sloveniji.

Pedagoški program obsega ne samo učenje francoskega jezika, ampak tudi spoznavanje francoske kulture, bontona, praznikov in kulinarike. Otrokom je za izposojo na voljo širok nabor francoskih knjig iz naše šolske knjižnice.   

Uvajanje v vrtec: čas uvajanja je prilagojen potrebam otroka. 

Otroci v jaslih: 

Prvi dan z otrokom nekaj časa ostane starš, da skupaj raziščeta kotičke v igralnici in spoznata nove prijatelje ter vrtčevsko rutino. Drugi dan starš otroka pusti v vrtcu do dopoldanske malice. Čas podaljšujemo in nekje v roku enega tedna otrok prvič prespi. 

Otroci od 2 do 3. leta starosti: 

Prvi dan z otrokom nekaj časa ostane starš, da skupaj raziščeta kotičke v igralnici in spoznata nove prijatelje ter vrtčevsko rutino. Drugi dan starš otroka pusti v vrtcu do kosila. Tretji dan otroci ponavadi že prespijo.

Urnik vrtca: 

Vrtec je vsak dan odprt od 8.00 do 15.00, z možnostjo jutranjega varstva od 7.30 do 8.00 in popoldanskega varstva z obšolskimi dejavnosti od 15.00 do 17.00. Skupino pri pedagoških dejavnostih spremljata strokovno usposobljeni francosko govoreči delavki.

Vrtec deluje po francoskem pedagoškem koledarju in je razdeljen na 6-7 tednov trajajoča obdobja s pedagoškimi dejavnostmi, ki jim sledita dva tedna počitnic. Koledar za letošnje šolsko leto lahko najdete tukaj.