Druga starostna skupina: 3 – 6 let

Program poteka v francoščini, integrirane so tudi ure slovenščine in angleščine. Otroke vpisujemo tekom celega leta in brez predznanja francoščine. Naš vrtec obiskujejo otroci iz slovenskih, francoskih in dvojezičnih družin ter otroci tujcev, ki so začasno nastanjeni v Sloveniji. 

Pedagoški program obsega ne samo učenje francoskega jezika, ampak tudi spoznavanje francoske kulture, praznikov in kulinarike. Otrokom je za izposojo na voljo širok nabor francoskih knjig iz naše šolske knjižnice.   

 • Pedagoške dejavnosti: 8.00-9.30
 • Dopoldanska malica in igranje na prostem: 9.30-10.30
 • Pedagoške dejavnosti: 10.30-12.00
 • Kosilo in igranje na prostem: 12.00 – 13.00
 • Pedagoške dejavnosti: 13.00-15.00
 • Popoldanska malica: 15.00-15.15 
 • Po 15.15 – popoldansko varstvo, organizirane dejavnosti v okviru vrtca (gibanje na prostem, likovne dejavnosti, glasbene urice, ples, prosta igra, združevanje skupin)

Splošni cilji:

 • Šola deluje po francoskemu sistemu predšolske vzgoje (école maternelle), ki otroke pripravi na vstop v šolo in v njih vzbudi željo po učenju in napredku ter jim pomaga pri osebnostni rasti. 
 • Otrokom prijazna šola, ki ustvarja spodbudno okolje, v katerem otroci usvajajo nova znanja skupaj s svojimi vrstniki in se učijo živeti v skupnosti
 • V predšolskem obdobju se otrok uči samostojnosti, izražanja in razvija svojo kreativnost. Spozna se s črkami, številkami in drugimi področji učenja. 
 • Učenje poteka preko igre, rokovanja z različnimi predmeti, reševanja problemov, raziskovanja in odkrivanja novih konceptov in okolij. 

 

Pedagoške dejavnosti:

V predšolskem obdobju so pedagoške dejavnosti razdeljene na 5 področij:

 • dejavnosti s področja jezika (učenje francoščine, spoznavanje črk in glasov, odkrivanje književnih del), 
 • dejavnosti s področja matematike (spoznavanje števil, geometrijskih likov, velikosti, orientacije v prostoru), 
 • telesne dejavnosti (športne igre, ples, joga, igre z žogo, poligoni), 
 • umetniške dejavnosti (likovne dejavnosti, glasba, performativne umetnosti),
 • spoznavanje sveta (spoznavanje rastlin, živali in okolja, v katerem živimo, odkrivanje različnih predmetov, materialov in orodij).

Šola v naravi:  

Za otroke od 4. leta dalje vsako leto organiziramo šolo v naravi (3 dni z 2 nočitvama), kjer se spoznajo z novim okoljem (kmetija, hribi, gozd), se učijo samostojnosti, predvsem pa se zelo zabavajo.

 

Urnik vrtca: 

Vrtec je vsak dan odprt od 8.00 do 15.00, z možnostjo jutranjega varstva od 7.30 do 8.00 in popoldanskega varstva z obšolskimi dejavnosti od 15.00 do 17.00. oziroma od 13.00 do 17.00 ob sredah in petkih. Skupino pri pedagoških dejavnostih spremljata strokovno usposobljeni francosko govoreči delavki.Skupino pri pedagoških dejavnostih spremljata strokovno usposobljeni francosko govoreči delavki.

Vrtec deluje po francoskem pedagoškem koledarju in je razdeljen na 6-7 tednov trajajoča obdobja s pedagoškimi dejavnostmi, ki jim sledita dva tedna počitnic. Koledar za letošnje šolsko leto lahko najdete tukaj.