fbpx
 • en

 • en

PROSTO DELOVNO MESTO: angleško govoreči finančni in administrativni vodja

Na Francoski šoli v Ljubljani iščemo administrativnega in finančnega vodjo 

Opis in izzivi delovnega mesta

Administrativni in finančni vodja zagotovlja dobro administrativno, pravno in finančno opravljanje zavoda. Vezan je na pedagoškega direktorja – ravnatelja šole, ki je njegov nadrejeni in se v okviru svojih pristojnosti usklajuje s svetom zavoda. Zagotavlja, da se odločitve, ki jih sprejme svet zavoda, ustrezno izvajajo, in predseduje omenjenemu svetu. Zavod zastopa v vseh pravnih postopkih.

Iščemo administrativnega in finančnega vodjo, ki govori slovensko in angleško. 

Administrativni in finančni vodja dela pod nadzorom pedagoškega direktorja – ravnatelju zavoda. 

Glavna področja delovanja: 

 • računovodstvo/finance 
 • pravna služba
 • kadrovska služba
 • nakupi 
 • vzdrževanje

Administrativni in finančni vodja – RAZPIS delovnega mesta

POSTE À POURVOIR à L’École française de Ljubljana : Responsable Administratif Financier

Positionnement et enjeu du poste
Le Responsable Administratif et Financier est garant de la bonne gestion administrative, juridique et financière de l’Institut. Il est rattaché hiérarchiquement au directeur pédagogique chef d’établissement et travaille en bonne complémentarité avec le conseil de l’Institut dans le cadre de ses compétences propres. Il s’assure de la bonne exécution des décisions prises en conseil de l’Institut et préside le dit conseil. Il représente l’Institut dans tous les actes de la vie civile. Nous cherchons un RAF qui parle slovène et anglais. 

Le responsable administratif et financier travaille sous l’autorité du Directeur Pédagogique chef d’établissement. 

MANAGEMENT

 • Organiser et Diriger les activités suivantes : 
 • Comptabilité / Finances, 
 • Juridique, 
 • RH, 
 • Achat, 
 • Maintenance 

FICHE DE POSTE Responsable Administratif Financier

Comments are closed.